Der debriefes umiddelbart efter opgaven – både internt samt med kunden og eventuelle samarbejdspartnere. Vi anvender feedback, således eventuelle problemstillinger iagttages, og ny viden kan videgives.

Efter ønske udarbejdes der en skriftlig rapport, som sendes til kunden, ligesom eventuel dokumentation overleveres. Rapporten kan være et led i eventuel dokumentation overfor myndigheder. AKKURATE er altid til rådighed omkring opfølgning på eventuelle hændelser, som opgaven kan have affødt.