Grundigt forberedt er sikkerhedsmedarbejderen/-teamet klar på opgaven. Nye informationer håndteres og en endelig rekognoscering udføres, før de planlagte opgaver iværksættes.

En række faste procedurer startes op, og undervejs håndteres og dokumenteres eventuelle hændelser. Der er løbende dialog med kontaktpersonen hos kunden, som holdes orienteret efter behov og ønske. Sikkerhedsmedarbejderen/-teamet og kunden kan på særlige opgaver trække på support fra en AKKURATE konsulent i en back office funktion.