AKKURATE benytter kun godkendte, veluddannede og nøje udvalgte ressourcer. Dette betyder en høj koncentration af personer med specialuddannelser fra forsvaret og politiet samt fra anerkendte sikkerhedsuddannelser inden for bl.a. personbeskyttelse, planlægning, brandbekæmpelse og avanceret førstehjælp. Disse har alle gennemgået krævende uddannelsesforløb, der har rustet dem fagligt og personligt og gjort dem i stand til at agere korrekt og effektivt under spidsbelastninger.

Vores personressourcer sikrer et højt fagligt niveau og et stort engagement i opgaverne – samt underbygger virksomhedens filosofi om at have højt kvalificerede medarbejdere på alle områder og på alle opgaver.

Grundet vores opgavers forskellighed skal medarbejderne både kunne arbejde på egen hånd samt i større teams. Sproglige kundskaber og forståelse for fremmede kulturer vægtes højt, da de sikrer høj kvalitet i produkter leveret til udenlandske kunder og samarbejdspartnere.

I AKKURATES team indgår også medarbejdere, der taler arabisk.

Udover et højt fagligt niveau lægges der i personaleudvælgelsen stor vægt på medarbejderens personprofil. Nøgleord er:

  • situationsfornemmelse
  • kommunikationsevne
  • robusthed
  • samarbejdsevne
  • fleksibilitet
  • modenhed

AKKURATES medarbejdere vælges på baggrund af anbefaling.