IMG_0212-Edit4

AKKURATE varetager sikkerhedsopgaver fra vagtrundering til international beskyttelsesservice. Opgaverne opdeles overordnet i fire områder: Alfa, Bravo, Charlie og Delta. Opdelingen følger opgavernes faldende kompleksitetsgrad.

Alfa: uddannelse, 24-timers udrykningsteam, sikkerhedsvurdering og -rådgivning
Bravo: personbeskyttelse, rejsesikkerhed, informationsindhentning
Charlie: VIP-transport, værditransport
Delta: bevogtning – privat og erhverv, eventsikkerhed

Ofte kan der i den konkrete opgave indgå elementer fra flere af de fire områder. For eksempel vil sikkerheden omkring en event kunne involvere sikkerhedsrådgivning, værditransport, personbeskyttelse, nattevagt, hundevagt m.m. Udvælgelsen af personale til løsning af vores opgaver foretages nøje ud fra bl.a. uddannelsesniveau, faglige kompetencer og profil. Kundens behov, profil og ønsker iagttages nøje.