På dette niveau er opgaver, der kræver stort sikkerhedsfagligt overblik og ekspertise. Det kan være konsulentbistand i pressede situationer, hvor hurtig professionel indgriben er nødvendig. Men det kan også være en mindre akut vurdering af en virksomheds sikkerhedsstrategi eller uddannelse af dens personale. Kun de mest erfarne og specialtrænede medarbejdere opererer på dette niveau.

 • Uddannelse
 • Sikkerhedsvurdering og -rådgivning
 • 24-timers udrykningsteam

Grundighed, fleksibilitet og kvalitet er nøgleord

Uddannelse

IMG_0333-Edit4

 • Kurser i konflikthåndtering, brandbekæmpelse og førstehjælp.
 • Undervisning af f.eks. hotel- og butikspersonale i observation og forebyggelse af kriminalitet.
 • Kurser i sikker adfærd til erhvervsfolk, NGO’er eller privat personer, som skal på rejse til udsatte områder.
 • Specialkurser i sikkerhedsplanlægning og –håndtering.

24-timers udrykningsteam

IMG_0183-Edit4

 • Efter kriminalitet eller andre voldsomme hændelser ydes der assistance til at ”normalisere”. Dette kan være ved at træffe hastende sikkerhedsforanstaltninger såsom iværksætning af bevogtning og/eller personbeskyttelse. Der kan gennem efterforskning og rådgivning udarbejdes dokumentation over for politi og andre myndigheder.
 • AKKURATE kan med kort varsel mobilisere et team af specialister – både til opgaver i ind- og udland.
 • Et 24-timers beredskab kan aftales ved behov. Således holder specialuddannede medarbejdere sig klar til hurtig indsats.

Sikkerhedsvurdering og -rådgivning

IMG_01563

 • Rådgivning omkring sikring af bolig, institution eller virksomhed.
 • Bistand og vejledning omkring planlægning og udførelse af sikkerhed på events.
 • International sikkerhedsvurdering, f.eks. ved opstart af virksomhed i udlandet. En fortrop af specialuddannede medarbejdere kan udsendes med henblik på at få kendskab til et nyt marked/land.