Slide PRODUKTER PRODUKTER

Personbeskyttelse i Danmark og i udlandet udført af højt kvalificeret og særligt udvalgt personale – med det formål at håndtere den risiko, som kunden kan være udsat for grundet dennes status, velstand, virksomhed eller sted som besøges. Desuden hører på dette niveau også informationsindhentning til, kendt som ”privatdetektiv”-arbejde, dvs. observation af personer samt dokumentation heraf.

 • Personbeskyttelse
 • Rejsesikkerhed
 • Informationsindhenting

Tillid, fortrolighed og tryghed er nøgleord

Personbeskyttelse

IMG_035011

 • Højt kvalificeret og håndplukket personale med vægtig erfaring fra denne type opgaver.
 • AKKURATES livvagter er uddannet i personbeskyttelse hos det danske Jægerkorps og har gjort tjeneste i forsvaret eller i Politiets Efterretningstjeneste, PET, og har ydet beskyttelse til medlemmer af Kongehuset, statsledere, politikere, embedsmænd, erhvervsfolk og privatpersoner i ind- og udland. Dokumentation for uddannelse kan rekvireres.
 • Livvagten vælges efter bedst mulig kemi med kunden.
 • Sikkerhedsløsningerne er fleksible efter behov og økonomi.
 • Løsningen tilpasses trusselsbilledet.
 • Personbeskyttelse kan være af enkeltperson eller gruppe.
 • AKKURATE kan forestå håndtering af logistik og transport.

Rejsesikkerhed

IMG_9928-Edit8

 • Personlig beskyttelse under hele eller dele af rejsen af dansktalende livvagt. Kan f.eks. anvendes til rejsemål med spændt sikkerhedssituation.
 • Kunden skal være tryg og kunne fokusere på formålet med rejsen.
 • Detaljeret planlægning af rejsen foretages, inkl. kontakt til myndigheder/samarbejdspartnere.
 • AKKURATE kan danne fortrop. Dermed kan vi forberede den sikkerhedsmæssige del af rejsen ved at rekognoscere på besøgssteder og træffe aftaler med samarbejdspartnere – samt tage imod på stedet, når kunden ankommer.
 • Valg og håndtering af transportmidler kan indgå i sikkerhedsløsningen.
 • AKKURATES livvagter har bred erfaring med sikkerhedsopgaver i udlandet og kommunikerer flydende på engelsk. Der er ligeledes medarbejdere, som taler arabisk, og dermed kan fungere som tolk i arabisktalende lande.
 • AKKURATES livvagter har forståelse for og respekterer fremmede kulturer.
 • Udvælgelse og kvalitetssikring af udenlandsk leverandør/samarbejdspartner til kunden kan foretages.

Informationsindhentning

IMG_02263

 • Observation af person eller objekt i Danmark eller udlandet.
 • Uddannede og trænede observatører, som kan arbejde alene eller i teams – og i forskellige miljøer og kulturer.
 • Foto- og/eller video-dokumentation optages og overleveres til kunden.
 • Skriftlig afrapportering som bl.a.underbygger øvrig dokumentation. Skriftlig dokumentation kan udfærdiges på fremmedsprog.