Slide 360 GRADER 360 GRADER

Første skridt i enhver opgave er indsamling af bl.a. information om kunde, sted, publikum, behov med mere. Dette danner grundlag for en samlet vurdering af opgavens karakter og omfang.

Herudfra udvælges der en sikkerhedsmedarbejder – eller sammensættes et sikkerhedsteam med de rette kompetencer og profiler – på teamet udpeges der en leder. Medarbejderen/teamet introduceres for og briefes indledende omkring opgaven. De konkrete forberedelser, såsom rekognoscering, detailplanlægning, klargøring af materiel og eventuel myndighedskontakt starter op.

Planlægningen omsættes til en egentlig plan, som medarbejderen/teamet nøje bliver briefet på. På dette sted i processen bliver man som kunde præsenteret for den sikkerhedsmedarbejder/-team, der skal løse opgaven.